პაციენტის ვიზიტი ექიმთან
30.00 ლ.
ღვიძლის ელასტოგრაფია (ფიბროსკანი) If you wanna buy best UK fake watches, you cannot miss this website.

AAA UK replica watches on sale are worth having. You can place an order online conveniently and efficiently.

110.00 ლ.
მუცლის ღრუს ორგანოების ულტრაბგერითი გამოკვლევა
45.00 ლ.
ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა
30.00 ლ.
გასტროფიბროსკოპია
70.00 ლ.
C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისლის შრატში
10. 00ლ.
ანტისტრეპტოლიზინის განსაზღვრა აგლუტინაციის მეთოდით
12.00 ლ.
აქტივირებული თრომბოპლასტინის ნაწილობრივი დროის განს. (APTT)
24.00 ლ.
რევმატოიდური ფაქტორის განს. სისხლის შრატში აგლუტინაციის მეთოდით.
10.00 ლ.
კალციუმის შემცველობის განსაზღვრა სისხლის შრატში
11.00 ლ.
ლაქტატდეჰიდროგენეზას აქტივობის განსაზღვრა სისხლის შრატში კინეტიკური მეთოდით (LDH)
10.00 ლ.
მჟავა-ფოსფატაზას აქტივობის განსაზღვრა სისხლის შრატში
10.00 ლ.
ალფა-ამილაზას შემცველობის განსაზღვრა სისლის შრატში
16.00 ლ.
სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა ჰემაგლუტაციის მეთოდით
8.00 ლ.
სისხლის რეზუსის განსაზღვრა ჰემაგლუტაციის მეთოდით
6.00 ლ.
ტრიგლიცერიდების განსაზღვრა სისხლის შრატში
10.00 ლ.
ქოლესტერინის შემცველობის განსაზღვრა სისხლში
10.00 ლ.
შარდმჟავას კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლის შრატში კოლორიმეტრული მეთოდით
12.00 ლ.
ჰეტეროფილური ანტისხეულების განსაზღვრა
16.00 ლ.
სისხლის პლაზმაში ფიბრინოგენის კონცენტრაციის განსაზღვრა
14.00 ლ.
თრომბინის დროის განსაზღვრა
12.00 ლ.
Na (ნატრიუმის) განსაზღვრა სისხლის შრატში კოლორიმეტრული მეთოდით
11.00 ლ.
K (კალიუმის) განსაზღვრა სისხლის შრატში ტურბიდიმეტრული მეთოდით
12.00 ლ.
C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში ტურბიდიმეტრული მეთოდით
20.00 ლ.
ანტისტერპტოლიზინი 0-ს განს. სისხლის შრატში ტურბიდიმეტრული მეთოდით
16.00 ლ.
რევმატოიდული ფაქტორის განსაზღვრა სისხლის შრატში ტურბიდიმეტრული მეთოდით
16.00 ლ.
ამონიუმის განსაზღვრა სისხლის შრატში
22.00 ლ.
შაქარი შარდში ალტჰაუზენის მეთოდით
8.00 ლ.
სისხლის ანალიზი შედედებაზე
6.00 ლ.
შარდის გამოკვლევა ზიმნიცკის მეთოდით
12.00 ლ.
სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა
10.00 ლ.
სისხლში ქოლესტერინის განსაზღვრა HDL ტესტით
10.00 ლ.
სისხლში ქოლესტერინის განსაზღვრა LDL ტესტით
12.00 ლ.
სისხლში კრეატინკინაზას განსაზღვრა
12.00 ლ.
სისხლში ჰემატოკრიტის განსაზღვრა
6.00 ლ.
სისხლში მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა
16.00 ლ.
სისხლის სქელი წვეთი მალარიაზე
8.00 ლ.
მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის, გაზების და ელექტროლიტების განსაზღვრა
40.00 ლ.
ამიაკის შემცველობის განსაზღვრა სისხლში (ინტეგრა 400 P)
16.00 ლ.
ლატენტური ტუბერკულოზის დეტექცია ELISpot მეთოდით
200.00 ლ.
C პეპტიდის რაოდენობრივი გასაზღვრა სისხლის შრატში იფა მეთ.
24.00 ლ.
გასტრინის (Gastrin-1 Human) რაოდენ. განს. სისხლის შრატში იფა მეთოდით
32.00 ლ.
სისხლში ანტიკარდიოლიპინური IgA ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლში ანტიკარდიოლიპინური IgG ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლში ანტიკარდიოლიპინური IgM ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლში ანტიკარდიოლიპინური ჯამური ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლში ბეტა-2 მიკროგლობულინის (B-2M) განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში ინჰალაციური ალერგენების საწ. IgE რაოდენიობის განს.
48.00 ლ.
სისხლში ინტერლეიკინ-2-ის რეცეპტორის (RIL-2) განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში მიელოპეროქსიდაზას საწ. ანტისხ. (P-ANCA) განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში მოცირკულირე იმუნური კომპლექსების განს. ტურბიდიმეტ. მეთოდით
10.00 ლ.
სისხლში ნეოპტერინის (NEO) განს. იფა მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლის პროტეინაზა 3-ის საწ. ანტისხ. (C-ANCA) განსაზღვრა იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში TPSA განსაზღვრა იმუნოფლორესცენციით (VIDAS)
36.00 ლ.
სისხლში ბეტა 2 მიკროგლობულინის განსაზღვრა იმუნოფლორესცენციით (VIDAS)
36.00 ლ.
სისხლში Protein C განსაზღვრა იმუნოფლორესცენციით (VIDAS)
32.00 ლ.
სისხლში D-Dimer New განსაზღვრა იმუნოფლორესცენციით (VIDAS)
42.00 ლ.
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ. IgA ანტისხეულის განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ. IgG ანტისხეულის განს. იმუნობლოტინგის მეთ.
160.00 ლ.
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ. IgG ანტისხ. თვისობრივი განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ. IgG ანტისხ. რაოდენობრივი განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ. IgM ანტისხ. განს. იმუნობლოტინგის მეთოდით
160.00 ლ.
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ. IgM ანტისხ. თვისობრივი განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში CMV საწ. IgA ანტისხეულების განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში CMV საწ. IgG ანტისხეულების თვისობრივი განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში CMV საწ. IgG ანტისხეულების რაოდენობრ. განს. იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლში CMV საწ. IgM ანტისხეულების განს. იმუნობლოტინგის მეთოდით
120.00 ლ.
სისხლში CMV საწ. IgM ანტისხეულების განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში Clam. Trach საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში Clam. Trach საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში Clam. Trach საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს.
32.00 ლ.
სისხლში Clam. Trach საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში Echinococus (ექინოკოკი) საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში Echinococus (ექინოკოკი) საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში Echinococus (ექინოკოკი) საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
32.00 ლ.
სისხლში Echinococus (ექინოკოკი) საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში Yersinia entercolitica საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში Yersinia entercolitica საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში Yersinia entercolitica საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
32.00 ლ.
სისხლში Yersinia entercolitica საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში ადენოვირუსის საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში ადენოვირუსის საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში ადენოვირუსის საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
32.00 ლ.
სისხლში ადენოვირუსის საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში ან თავ-ზურგ-ტვ. სითხეში ჰერპეს-ვირუსის ანტიგენის. განს. იფა მეთოდით (HSVAg)
16.00 ლ.
სისხლში ებშტეინ-ბარის ვიურის საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში ებშტეინ-ბარის ვიურის საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლში ებშტეინ-ბარის ვიურის საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში ლეიშმანიის საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ლეიშმანიის საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ლეიშმანიის საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში ლეიშმანიის განს. PCR მეთოდით
225.00 ლ.
სისხლში ლეიშმანიის საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში მიკოპლაზმა პნევმონიის საწ. IgA ანტისხ. განს იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში მიკოპლაზმა პნევმონიის საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში მიკოპლაზმა პნევმონიის საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში მიკოპლაზმა პნევმონიის საწ. IgM ანტისხ. განს იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში პარვოვირუსის საწ. IgA ანტისხ. განს იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში პარვოვირუსის საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში პარვოვირუსის საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს იფა მეთოდით
32.00 ლ.
სისხლში პარვოვირუსის საწ. IgM ანტისხ. განს იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში ჰერპერს I-II ტიპის ვირ. საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში ჰერპერს I-II ტიპის ვირ. საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ჰერპერს I-II ტიპის ვირ. საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ჰერპერს I-II ტიპის ვირ. საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ჰერპეს-ზოსტერის IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ჰერპეს-ზოსტერის IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში ჰერპეს-ზოსტერის IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ჰერპეს-ზოსტერის IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ტოქსოპლაზმოზის საწ. IgA ანტისხ. განს იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ტოქსოპლაზმოზის საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ტოქსოპლაზმოზის საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს იფა მეთოდით
32.00 ლ.
სისხლში ტოქსოპლაზმოზის საწ. IgM ანტისხ. თვის. განს იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ტუბ. მიკრ. განს. სწრ/მარტ. მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში ტუბ. მიკრ. საწ. IgG განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ტუბ. მიკრ. საწ. IgM განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ენტეროვირუსის საწ. IgA ანტისხ. განს იფა მეთოდით
18.00 ლ.
სისხლში ენტეროვირუსის საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ენტეროვირუსის საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლში ენტეროვირუსის საწ. IgM ანტისხ. განს იფა მეთოდით
18.00 ლ.
სისხლში ებშტეინ-ბარის ვირ. საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში წითელას საწ. IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში წითელას საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში წითელას საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში წითელას საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში წითურას საწ. IgG ანტისხ. თვის განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში წითურას საწ. IgG ანტისხ. რაოდ განს. იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლში წითურას საწ. IgM ანტისხ. განს იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლის პროკალციტონინის განს. სწრ/მარტ. მეთოდით
70.00 ლ.
სისხლში CMV საწ. IgG ანტისხეულების განს. იმუნობლოტინგის მეთოდით
120.00 ლ.
სისხლში ჰერპეს - I ტიპის ვირ. საწ. IgM ანტისხეულების განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ჰერპეს - II ტიპის ვირ. საწ. IgM ანტისხეულების განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ჰერპეს - I ტიპის ვირ. საწ. IgG ანტისხეულების განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ჰერპეს - II ტიპის ვირ. საწ. IgG ანტისხეულების განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
შარდში/საშოს ნაცხში გონორეას განს. PCR მეთოდით
96.00 ლ.
სისხლის შრატში CMV თვის. განს. PCR მეთოდით
200.00 ლ.
შარდში/ნაცხშიCartier Watches Prices Swiss Millitary Watches Mens Watches Canada ქლამიდია ან გონორეას განს. მოლეკულურ ჰიბრიდიზაციის მეთოდით
120.00 ლ.
სისხლში ქლამიდია - პნევმონიის საწ. IgA ანტისხ განს. იფა მეთოდით
18.00 ლ.
სისხლში ქლამიდია - პნევმონიის საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
18.00 ლ.
სისხლში ქლამიდია - პნევმონიის საწ. IgG თვის. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში ქლამიდია - პნევმონიის საწ. IgG რაოდ. განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
Epstein-Barr Virus EA IgA - იფა
20.00 ლ.
Epstein-Barr EA IgM- იფა
20.00 ლ.
Epstein-Barr VirusRolex Day-Date II Replica Rolex Submariner Replica Replica Bell & Ross BR02 watches EA EgG- იფა
20.00 ლ.
Epstein-Barr Virus EBNA IgA- იფა
20.00 ლ.
Epstein-Barr Virus EBNA IgM- იფა
20.00 ლ.
Epstein-Barr Virus EBNA IgG- იფა
20.00 ლ.
Epstein-Barr Virus VCA IgM- იფა
20.00 ლ.
Epstein-Barr Virus VCA IgG- იფა
20.00 ლ.
Epstein-Barr Virus VCA IgA- იფა
20.00 ლ.
Epstein-Barr Virus EA – D - იფა
20.00 ლ.
ეპშტეინ - ბარის საწ. ანისხ. განს. იმუნობლოტინგის მეთოდით
120.00 ლ.
სისხლში ამებიაზის საწ. ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლის შრატში ჰერპეს - 6 ვირუსის IgM ანტისხეულების განს. იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლის შრატში ჰერპეს - 6 ვირუსის IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
28.00 ლ.
სისხლის შრატში ჰერპეს - 6 ვირუსის IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
56.00 ლ.
სისხლში ლეპტოსპირა სკრინინგის IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში ლეპტოსპირა სკრინინგის IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში ლეპტოსპირა სკრინინგის IgG ანტისხ. რაოდ. განს. იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში HSV საწ. IgG. ავიდურობის განსაზღვრა იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში CMV საწ. IgG. ავიდურობის განსაზღვრა იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში ტოქსოპლაზმოზის საწ. IgG ავიდურობის განსაზღვრა იფა მეთდით
24.00 ლ.
სისხლში წითურას საწ. IgG ავიდურობის განსაზღვრა იფა მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლში ლეიშმანიოზის საწ. სუმარული ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
16.00 ლ.
ჰერპესის ჯგუფის ვირუსების (HHV1-HHV6) გამოვლენა კონსენსუნს - PCR მეთოდით
190.00 ლ.
ჰერპესის ჯგუფის ვირუსების (HHV1-HHV6) იდენტიფიცირება კონსენსუს PCR მეთოდით
120.00 ლ.
EBV რაოდენობრივი განს. PCR მეთოდით
280.00 ლ.
ენტეროვირუსების (ყველა სეროვარი) განს. PCR მეთოდით
240.00 ლ.
პაპილომა ვირუსების განსაზღვრა PCR მეთოდით
280.00 ლ.
მიკობაქტერიის განს. სისხლში ან სხვა ბიოლ. სინჯში PCR და ჰიბრიდიზაციის მეთოდით
400.00 ლ.
თირეოგლობულინის საწ. ანტისხეულების განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენცით
40.00 ლ.
თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენცით
32.00 ლ.
თირეოპეროქსიდაზის საწ. ანტისხეულების განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენცით
32.00 ლ.
თავისუფალი ტრიიოდთირონინის განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენცით
32.00 ლ.
თავისუფალი თიროქსინის განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენცით 2022 Newest best omega copy watches are in stock. You can possess luxury super clone Omega watches with less money.

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

32.00 ლ.
ალფაფეტოპროტეინის განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენცით
32.00 ლ.
პროსტატის სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენცით
40.00 ლ.
C პეპტიდის განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენციით
40.00 ლ.
სისხლში CMV ცილა PP65 ანტიგენემიის თვისობრივი განს. არაპირდაპირი იმუნოქიმიური მეთოდით
60.00 ლ.
HPV დნმ-ის არმოჩენა PCR მეთოდით
280.00 ლ.
სისხლში HAV IgM განსაზღვრა იმუნოფლორესცენციით (VIDAS)
40.00 ლ.
სისხლში HBc IgM განსაზღვრა იმუნოფლორესცენციით (VIDAS)
40.00 ლ.
სისხლში CMV IgM განსაზღვრა იმუნოფლორესცენციით (VIDAS)
40.00 ლ.
სისხლში Lyme IgM და IgG განსაზღვრა იმუნოფლორესცენციით (VIDAS) Buy UK Swiss made rolex replica watches online. Fast shipping. Quality guarantee.

Vous pouvez trouver des répliques montres cartier de qualité aaa à des prix avantageux sur notre boutique en ligne. Tous les modèles chauds sont disponibles.

32.00 ლ.
HPV დნმ-ის აღმოჩენა PCR - ით და გენოტიპირება რევერსჰიბრიდიზაციის (LIPA) მეთოდით (PCR+LIPA)
450.00 ლ.
HPV დნმ-ის აღმოჩენა PCR - ით და გენოტიპირება (PCR+LA) ROCHE
380.00 ლ.
სისხლში CMV დნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა PCR მეთოდით
280.00 ლ.
სისხლში HCV ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
22.00 ლ.
სისხლში HCV ანტისხ. განსაზღვრა სწ/მარტ. მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HCV ანტისხ. განსაზღვრა იმუნობლოტინგის მეთოდით
116.00 ლ.
სისხლში HBsAg განსაზღვრა იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HBsAg განსაზღვრა სწ/მარტ. მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HBsAg განსაზღვრა კონფირმაციული მეთოდით
20.00 ლ.
სისხლში HBsAg საწინააღმდეგო ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით If you wanna buy high quality replica watches, you cannot miss this website. It must make you feel regret it!

CA best 1:1 panerai fake watches for sale are worth having. You can place an order online conveniently and efficiently.

16.00 ლ.
სისხლში HBsAg საწინააღმდეგო ანტისხ. განსაზღვრა სწ/მარტ. მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HBc საწინააღმდეგო სუმარული ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოითBuy Swiss Perfect Fake Breitling, Cartier, Omega Watches - AAA CA Replica Watches Sale

Buy Fake Swiss Watches Online - Cheap Replica Watches UK Shop Sale

16.00 ლ.
სისხლში HBc საწინააღმდეგო სუმარული ანტისხ. განსაზღვრა სწ/მარტ. მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HBcAg საწინააღმდეგო IgM ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
18.00 ლ.
სისხლში HBe Ag განსაზღვრა იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HBe Ag განსაზღვრა სწ/მარტ. მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HBe Ag საწინააღმდეგო ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HBc Ag საწინააღმდეგო ანტისხ. განსაზღვრა სწ/მარტ. მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HCV RNA თვისობრივი განსაზღვრა პჯრ მეთოდით
192.00 ლ.
სისხლში HCV RNA რაოდენობრივი განსაზღვრა პჯრ მეთოდით cosplayorg.com

268.00 ლ.
სისხლში HCV PCR რაოდენობრივი განსაზღვრა მყისიერი პჯრ მეთოდით
304.00 ლ.
სისხლში HCV გენოტიპის განსაზღვრა linear array ჰიბრიდიზაციის მეთოდით
360.00 ლ.
სისხლში HCV გენოტიპირება best Swiss made replica watches worldwide replica watches

Official Cheap Designer Glasses & Sunglasses online:sunglasses uk

506.00 ლ.
სისხლში HBV რაოდენობრივი განსაზღვრა მყისიერი პჯრ მეთოდით
304.00 ლ.
სისხლში HBV რეზისტენტობის განსაზღვრა LIPA მეთოდით
526.00 ლ.
სისხლში HBV გენოტიპირება
506.00 ლ.
სისხლში HCV RNA რაოდენობრივი პჯრ მეთოდი და გენოტიპირების განსაზღვრა LIPA მეთოდით
624.00 ლ.
სისხლში HDV RNA თვისობრივი განსაზღვრა მყისიერი პჯრ მეთოდით
322.00 ლ.
სისხლში HDV რაოდენობრივი განსაზღვრა მყისიერი პჯრ მეთოდით
535.00 ლ.
HAV IgM იფა მეთოდი Would you like to buy UK cheap and best replica watches? This website can off help.

What kinds of AAA UK replica rolex watches are worth having? Perfect fake Rolex watches with cheap price and high quality.

18.00 ლ.
HAV IgG იფა მეთოდით
16.00 ლ.
HAV საწ. IgM ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით Perfect UK fake watches are available online.

Top Swiss replica watches UK are of high quality. Wish you find your perfect fake watches here.

16.00 ლ.
HAV საწ. IgG ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
22.00 ლ.
HDV საწ. IgM ანტáƒPatek Philippe Nautilus Replica Watches Replica Ulysse Nardin moonstruck Watches Audemars Piguet Tradition Replica ˜áƒ¡áƒ®. განსაზღვრა იფა მეთოდით
16.00 ლ.
HDV საწ. IgG ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HIV საწ. ანტისხ. განსაზღვრა იფა მეთოდით
16.00 ლ.
სისხლში HIV საწ. ანტისხ. განსაზღვრა სწ/მარტ. მეთოდით For more detailed information about best quality fake watches UK, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, 1:1 cheap omega replica watches UK for men and women are on hot sale.

16.00 ლ.
სისხლში HIV საწ. ანტისხ. განსაზღვრა იმუნობლოტინგის მეთოდით
116.00 ლ.
სისხლში ჰელიკობაქტერიის საწ. IgA იფა მეთოდით 2022 UK fake watches are in stock. You can possess best replica watches with less money.

Forever perfect replica watches UK for males and females.

18.00 ლ.
სისხლში ჰელიკობაქტერიის საწ. IgM იფა მეთოდით
18.00 ლ.
სისხლში ჰელიკობაქტერიის საწ. IgG იფა მეთოდით
18.00 ლ.
მკრთალი ტრეპონემის საწ. IgM განსაზღვრა იფა მეთოდით
18.00 ლ.
მკრთალი ტრეპონემის საწ. IgG განსაზღვრა იფა მეთოდით
18.00 ლ.
მკრთალი ტრეპონემის განსაზღვრა RPR
9.00 ლ.
მკრთალი ტრეპონემის განსაზღვრა TPHA Buy perfect UK replica watches online. Fast shipping. Quality guarantee.

You can find best quality UK replica watches with cheap prices from online store.

12.00 ლ.
ALT
8.00 ლ.
AST

Patek Philippe Gondolo Replica Watches Ulysse Nardin Classico Replica Watches Replica Hublot Big Bang Animals Replica IWC Saint Exupery Watches

8.00 ლ.
GGT
10.00 ლ.
ტუტე ფოსტფაზას აქტივობის განსაზღვრა
10.00 ლ.
საერთო ბილირუბინის კონცენტრატის განსაზღვრა
10.00 ლ.
პირდაპირი ბილირუბინის კონცენტრანტის განსაზღვრა
10.00 ლ.
შარდოვანა
10.00 ლ.
კრეატინინი
10.00 ლ.
პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა
12.00 ლ.
პროთრომბინის დროის განსაზღვრა 1:1 UK replica watches for sale are cheap and quality.

You can order cheap and high quality UK rolex replica watches here. Hot Day-Date, Submariner and the other collections are all available.

12.00 ლ.
ალბუმინი
10.00 ლ.
საერთო ცილა
10.00 ლ.
შაქარი სისხლში
8.00 ლ.
სისხლში რკინის შემცველობის განსაზღვრა You deserve the luxury UK breitling replica watches with high quality.

Best online store of best quality UK super clone watches are cheap.

10.00 ლ.
რკინის გაჯერების უნარის განსაზღვრა Perfect UK replica watches with fashion styles and high quality are on hot sale!

All the UK AAA fake watches are available online.

12.00 ლ.
ფერიტინის კონცენტრატის განსაზღვრა
20.00 ლ.
სისხლში ცერულოპლაზმინის განსაზღვრა
30.00 ლ.
ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში You can find best UK replica cartier watches at affordable prices on this website.

1:1 Swiss cartier fake watches US at low prices online are suitable for both men and women.

12.00 ლ.
სისხლის საერთო ანალიზი
16.00 ლ.
შარდის საერთო ანალიზი
10.00 ლ.
სისხლში ამიაკის განსაზღვრა With Swiss movements, best quality UK replica watches with cheap prices are worth having!

If you wanna buy cheap replica waches, you can consider UK 1:1 super clone watches online.

16.00 ლ.
ფიბროტესტი Men and women are worth the UK perfect cartier replica watches at affordable prices.

The perfect quality fake omega watches UK on sale feature fashion styles and high quality.

290.00 ლ.
ფირბომაქსი
380.00 ლ.
TSH თიროიდ მასტიმულირებელი ჰორმონი
28.00 ლ.
ალფაფეტოპროტეინი Wish you can find your favorite best UK replica watches on this website with less money.

All the hot UK cheap fake watches with Swiss movements are available.

24.00 ლ.
თავისუფალი FT3 You can get more information about US perfect rolex replica watches if you read this website. All popular models are available.

You cannot miss US AAA replica breitling watches on this online store. You buy, you earn!

26.00 ლ.
თავისუფალი FT4
26.00 ლ.
თირეოგლობულინის საწინააღმდეგო ანტისხეული
26.00 ლ.
თირეოპეროქსიდაზას საწინააღმდეგო ანტისხეული If you are fond of luxury Swiss watches, you can think about the US AAA rolex fake watches at affordable prices.

The best UK replica watches with Swiss movements are worth having!

26.00 ლ.
ANA
32.00 ლ.
AMA
32.00 ლ.
ASMA
32.00 ლ.
LKM
32.00 ლ.
SLA
32.00 ლ.
ANTI DS DNA
32.00 ლ.
ტრანსფერინის განსაზ. სისხლში
35.00 ლ.
ტრანსფერინის ხსნადი რეცეპტორი You can buy forever UK fake watches for sale online.

Using little money can buy top US breitling replica watches from this Swiss online store. You buy, you earn!

80.00 ლ.
ცერულოპლაზმინის განს. სისხლში Men and women are both worth the luxury rolex replica watches UK.

You can find 1:1 best rolex replica watches UK on this website. Direct online order, convenient and efficient.

30.00 ლ.
HEV IgM განს. იფა მეთოდით

Baume Mercier watches Bulova Watches Cerruti Watches Chopard Watches Prices

22.00 ლ.
HEV IgG განს. იფა მეთოდითDiscount Designer Watches Fossil Boyfriend Watch Teen Watches ODM Watches Justin Bieber Watch Time Force Watches Timex Ironman Watches

45.00 ლ.
CA19-9 განს. სისხლში ელექტრო ჰემილუმინისცენციით
25.00 ლ.
კარცინოენბრიონალური ანტისხ. განს. სისხლში ელექტრო ჰემილუმინისცენცით The Canada breitling replica watches can meet common demands. All the hot models are available.

Buying is earning! You cannot miss the online shop of UK AAA replica watches with high quality.

23.00 ლ.
იმტერლეიკინ 28 B-ს გენოტიპირება Real-Time/PCR მეთოდით
340.00 ლ.
მაგნიუმის განსაზღვრა სისხლში
12.00 ლ.
ჰაპტოგლობინი
20.00 ლ.
A2 მაკროგლობულინი
35.00 ლ.
აპოლიპოპროტეინი With Swiss movements, the 1:1 perfect replica watches for Canada for sale must be considered. You buy, you earn!

The cheap UK breitling replica watches with practical functions are suitable for daily wearing.

18.00 ლ.
B ლიმფოციტებისა და NK უჯრედების რაოდ. განს. იმუნოფლუორესცენციით Vous ne pouvez pas manquer ces meilleures fausses montres rolex à des prix abordables!

The AAA perfect UK breitling replica watches for men and women are fine and cheap. Fast shipping and quality guarantee.

25.00 ლ.
HP ტესტი ურეაზა All the collections and salable models of best UK fake watches are available here.

With fashion styles and top quality, Swiss best Canada rolex replica watches in discount are worth having!

100.00
სისხლში CD4 ლიმფოციტების განს. ციტოფლორომეტრით
27.00 ლ.
სისხლში CD16 ლიმფოციტების განს. ციტოფლორომეტრით You can find cheap Canada replica watches on this online store.

If you wanna buy best and cheap replica watches for Canada, you cannot miss this online store of high quality fake watches.

27.00 ლ.
სისხლში CD9 ლიმფოციტების განს. ციტოფლორომეტრით
27.00 ლ.
სისხლში CD8 ლიმფოციტების განს. ციტოფლორომეტრით The high quality replica watches UK at affordable prices are suitable for men and women.

With both low prices and high quality, Swiss AAA USA replica watches are worth having!

27.00 ლ.
სისხლში CD3 ლიმფოციტების განს. ციტოფლორომეტრით
27.00 ლ.
სისხლში ლეიკოციტ.-ფაგოციტოზის რიცხვისა და პროცენტის განსაზღვრა სტაფილოკოკით You cannot miss the cheap US fake audemars piguet watches online store. All the hot-selling models are in stock.

This website offers 1:1 cheap replica watches with Swiss movements.

8.00 ლ.
სისხლში ლეიკოციტების ფაგოციტური აქტივობის განს. NBT ტესტით
19.00 ლ.
სისხლში ლეიკოციტ. ფაგოციტ. რიცხვისა და პროცენტის განსაზღვრა
10.00 ლ.
სისხლის შრატში A, M, G იმუნოგლობულინების განს. ტურბიდიმეტრული მეთოდით
24.00 ლ.
სისხლის შრატში HBsAg რაოდენობის განსაზღვრა ქემილუმინესცენციური მეთოდით If you wanna buy high quality UK super clone cartier watches, you cannot miss this website.

You can find best quality but cheap US patek philippe replica watches on this website. Just place an order online.

45.00 ლ.