ლუბლიანას ქ.N18/20, თბილისი, 0159.
აკად. ოთარ ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამეციდინო ცენტრის მე-3 სართული.
ტელ/ფაქსი: (+995 32) 54 08 55/50.
www.hepaclinic.com     info@hepaclinic.com