áƒ”კატერინე  áƒ“ოლმაზაშვილი
   áƒ”ქიმი ინფექციონისტი; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი
   
   2005-2008 წლებში გაიარreplica uhren breitling  áƒ თსსუ კურსი ინფექციურ სნეულებებში;

http://t.me/iv?url=https://www.replica-handbagss

ამავე წლებში გავლილი აქვს მომზადება ვირუსული ჰეპატიტებისა და აივ ინფექცია/შიდსის დარგში ქ. ლონდონში (დიდი ბრიტანეთი), ქ. ბოლონიაში (იტალია), ქ. კეიპტაუნში (სამხრეთ აფრიკა), ქ. პარიზში (საფრანგეთი). არის 20-მდე სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი; არის ევროპის ღვიძლის დაავადებათა შემსწავლელი ასოციაციის წევრი. ASME B31.3
   121212121212212121221  áƒáƒ‘უთაძე
   áƒ¦áƒ•áƒ˜áƒ«áƒšáƒ˜áƒ¡ ელასტოგრაფია
   
   áƒžáƒ˜áƒ áƒ•áƒ”ლად საქართველოში, ყოფილი საბჭოთა კავáƒHaurex Watches Best Men Watches Brand Name Watches Buy Watch ¨áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ¡ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში აითვისა და დანერგა ღვიძლის ფიბროზისა და ციროზის სადიაგნოსტიკო უახლესი, ყველაზე ზუსტი და საიმედო არაინვაზიური მეთოდი - ღვიძლის ელასტოგრაფია ფრანგული წარმოების უნიკალური აპარატის - ფრბროსკანის გამოყენებით. 2007 წელს გაიარა მომზადება ქ. პარიზში, საფრანგეთი, ღვიძლის ელასტოგრაფიის მეთოდის ასათვისებლად. აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი.
   áƒœáƒ˜áƒœáƒ  áƒœáƒ˜áƒŸáƒáƒ áƒáƒ«áƒ”
   áƒ™áƒšáƒ˜áƒœáƒ˜áƒ™áƒ£áƒ áƒ˜ ბიოქიმია, კლინიკური დიაგნოსტიკა. მედიცინის დოქტორი
   
   áƒžáƒ˜áƒ áƒ•áƒ”ლად საქართველოში

Best Digital Watches Expensive Watch Man Watch Ceramic Watch

შეიმუშავა და დანერგა ღვიძლის ფიბროზის/ციროზის, ანთების აქტივობის, ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური ჰეპატიტების/ჰეპატოზის სადიაგნოსტიკო უახლესი არაინვაზიური მეთოდი - ფიბროტესტი და ფიბრომაქსი.
   áƒ›áƒáƒ áƒ˜áƒáƒ›  áƒ¡áƒ•áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ”
   áƒ”ქიმი, ინფექციონისტი.
   
   2003-2006 წლებში გაიარა თბილისის სახელმწიფო სამედáƒNautica Watch Swiss Millitary Watches Mens Watches Canada ˜áƒªáƒ˜áƒœáƒ აკადემიის რეზიდენტურის კუáƒ

http://t.me/iv?url=https://www.replica-handbagss

 áƒ¡áƒ˜ ინფექციურ სნეულებებში.
2006-2007 წლებში გაიარა მომზადება აივ ინფექცია/შიდსისა და ვირუსული ჰეპატიტების დარგში ქ. მონპელიეში (საფრანგეთი),ქ. ზალცბურგში (გერმანია), და ქ. ჰაიპაში (ისრაელი). ASME B31.3
   áƒ›áƒáƒ˜áƒ  áƒŸáƒáƒ›áƒ£áƒ¢áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜
   áƒ”ქიმი ინფექციონისტი.
   
   áƒ›áƒ”დიცინის დოქტორი. 2003 წელს გაიარა მომზადება ჰეპატოლოგიის საკითხებშ

Mens Watches Canada Used Luxury Watches Ironman Watches Personalized Watches

ი ქ. მოსკოვში, რუსეთი. არის ქვეყნის ერთერთი წამყვანი სპეციალისტი ინფექციურ სნეულებათა დარგში. აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ღვიძლის ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების მართვის საკითხებში. სრულყოფილად ფლობს ღვიძლის დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებს. არის 40-მდე სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი. არის ღვიძლის დაავადებათა შემსწავლელი ევროპული ასოციაციის წევრი.