áƒ”კატერინე  áƒ“ოლმაზაშვილი
   áƒ”ქიმი ინფექციონისტი; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი
   
   2005-2008 წლებში გაიარreplica uhren breitling  áƒ თსსუ კურსი ინფექციურ სნეულებებში;

http://t.me/iv?url=https://www.replica-handbagss

ამავე წლებში გავლილი აქვს მომზადება ვირუსული ჰეპატიტებისა და აივ ინფექცია/შიდსის დარგში ქ. ლონდონში (დიდი ბრიტანეთი), ქ. ბოლონიაში (იტალია), ქ. კეიპტაუნში (სამხრეთ აფრიკა), ქ. პარიზში (საფრანგეთი). არის 20-მდე სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი; არის ევროპის ღვიძლის დაავადებათა შემსწავლელი ასოციაციის წევრი. ASME B31.3
   121212121212212121221  áƒáƒ‘უთაძე
   áƒ¦áƒ•áƒ˜áƒ«áƒšáƒ˜áƒ¡ ელასტოგრაფია
   
   áƒžáƒ˜áƒ áƒ•áƒ”ლად საქართველოში, ყოფილი საბჭოთა კავáƒHaurex Watches Best Men Watches Brand Name Watches Buy Watch ¨áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ¡ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში აითვისა და დანერგა ღვიძლის ფიბროზისა და ციროზის სადიაგნოსტიკო უახლესი, ყველაზე ზუსტი და საიმედო არაინვაზიური მეთოდი - ღვიძლის ელასტოგრაფია ფრანგული წარმოების უნიკალური აპარატის - ფრბროსკანის გამოყენებით. 2007 წელს გაიარა მომზადება ქ. პარიზში, საფრანგეთი, ღვიძლის ელასტოგრაფიის მეთოდის ასათვისებლად. აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი.
   áƒœáƒ˜áƒœáƒ  áƒœáƒ˜áƒŸáƒáƒ áƒáƒ«áƒ”
   áƒ™áƒšáƒ˜áƒœáƒ˜áƒ™áƒ£áƒ áƒ˜ ბიოქიმია, კლინიკური დიაგნოსტიკა. მედიცინის დოქტორი
   
   áƒžáƒ˜áƒ áƒ•áƒ”ლად საქართველოში

Best Digital Watches Expensive Watch Man Watch Ceramic Watch

შეიმუშავა და დანერგა ღვიძლის ფიბროზის/ციროზის, ანთების აქტივობის, ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური ჰეპატიტების/ჰეპატოზის სადიაგნოსტიკო უახლესი არაინვაზიური მეთოდი - ფიბროტესტი და ფიბრომაქსი.
   áƒ›áƒáƒ áƒ˜áƒáƒ›  áƒ¡áƒ•áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ”
   áƒ”ქიმი, ინფექციონისტი.
   
   2003-2006 წლებში გაიარა თბილისის სახელმწიფო სამ For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

˜áƒªáƒ˜áƒœáƒ აკადემიის რეზიდენტურის კუáƒ

http://t.me/iv?url=https://www.replica-handbagss

 áƒ¡áƒ˜ ინფექციურ სნეულებებში.
2006-2007 წლებში გაიარა მომზადება აივ ინფექცია/შიდსისა და ვირუსული ჰეპატიტების დარგში ქ. მონპელიეში (საფრანგეთი),ქ. ზალცბურგში (გერმანია), და ქ. ჰაიპაში (ისრაელი).
   áƒ›áƒáƒ˜áƒ  áƒŸáƒáƒ›áƒ£áƒ¢áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜
   áƒ”ქიმი ინფექციონისტი.
   
   áƒ›áƒ”დიცინის დოქტორი. 2003 წელს გაიარა მომზადება ჰეპატოლოგიის საკითხებშ

ი ქ. მოსკოვში, რუსეთი. არის ქვეყნის ერთერთი წამყვანი სპეციალისტი ინფექციურ სნეულებათა დარგში. აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ღვიძლის ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების მართვის საკითხებში. სრულყოფილად ფლობს ღვიძლის დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებს. არის 40-მდე სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი. არის ღვიძლის დაავადებათა შემსწავლელი ევროპული ასოციაციის წევრი. Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.