კლინიკური ბიოქიმია, კლინიკური დიაგნოსტიკა. მედიცინის დოქტორი