A,B,C,D,E ვირუსული ჰეპატიტების, ღვიძლის აუტოიმუნური დაავადებების, ღვიძლის გენეტიკური და ნივთიერებათა ცვლის მოშლით განპირობებული დაავადებების დიაგნოსტიკა იმუნოფერმენტული ანალიზის, იმუნოფლურესცენტული ანალიზის, იმუნობლოტინგის და სხვა თანამედროვე მეთოდებით.